Aan deze site wordt gewerkt

Deze site is in een beginstadium van ontwerp.
Er staat nu nog niets op.
Soms wordt deze site gebruikt voor tijdelijke zaken, zoals de musical HiBye
in 2009 en de ski-avond in Bottrop van de buurtvereniging in 2009.
Het is de bedoeling in de nabije toekomst om hier
een volledige site van te maken.